Bột trét tường kinh tế

EASY POWER PUTTY

 

Phạm vi áp dụng:

Tiêu chuẩn này áp dụng cho sản phẩm: Bột trét tường nội thất RIOCA EASY POWDER PUTTY chuyên dùng làm lớp phủ hoàn thiện cuối cùng trên bề mặt bê tông hay hồ vữa trước khi sơn, cho bề mặt phẳng mịn.

1.Thành phần nguyên liệu:

Nguyên liệu chính sử dụng để sản xuất Bột trét tường nội thất RIOCA EASY POWDER PUTTY gồm: Cement porland, Calcium cacbonat và Phụ gia Polymers tái phân tán trong nước.

 2.Yêu cầu kỹ thuật:

Sản phẩm Bột trét tường nội thất RIOCA EASY POWDER PUTTY có các chỉ tiêu mức chất lượng theo quy định tại bảng dưới đây:  


TT

TÊN CHỈ TIÊU

MỨC QUY ĐỊNH

PH­ƯƠNG PHÁP THỬ

1

Ngoại quan

Màu trắng

TCVN 7239:2003

2

Độ mịn, %, phần còn lại trên mặt sàng 80mm (0.08 mm)

6

TCVN 7239:2003

3

Khối lượng thể tích xốp, kg/m3

950 ± 50

TCVN 7239:2003

4

 Thời gian bắt đầu đông kết, phút, không sớm hơn

110

TCVN 7239:2003

5

Thời gian kết thúc đông kết, phút, không muộn hơn

450

TCVN 7239:2003

6

Độ giữ nước của matit, %,  không nhỏ hơn

98

TCVN 7239:2003

7

Độ cứng bề mặt của matit ở 4 ngày tuổi, N/mm2, không nhỏ hơn

0.09

TCVN 7239:2003

8

Độ bám dính của matit ở 4 ngày tuổi, N/mm2, không nhỏ hơn

0.20

TCVN 7239:2003

9

Độ bền nước của matit ở 4 ngày tuổi, mẫu được ngâm nước 72 giờ

Không bong rộp

TCVN 7239:2003

10

Độ phủ lý thuyết, kg/m2

1¸1.2

TCVN 7239:2003

 

Số lượng: 


Copyright MAXXmarketing Webdesigner GmbH
Bạn đang ở trang: Home Sản phẩm Bột bả Bột trét tường nội thất